На виконання вимог ч.1. ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ПРАТ СК «АРМА»  розкриває  наступну інформацію:

1) Перелік послуг, що надаються ПРАТ СК «АРМА», порядок та умови їх надання.

ПРАТ СК «АРМА»  надає послуги зі страхування та перестрахування виключно за видами добровільного та обов’язкового страхування, на які отримані ліцензії. 

З переліком видів страхування та ліцензій можна ознайомитися за посиланням Ліцензії (добровільні види) та Ліцензії (обов’язкові види)

Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються Правилами добровільного страхування, що розробляються страховиком самостійно відповідно до вимог Закону України «Про страхування» та інших норм чинного законодавства.  Складовою частиною Правил страхування є базові страхові тарифи на норматив витрат на ведення справи.

За кожним видом добровільного страхування ПРАТ СК «АРМА» затверджено окремі Правила страхування, з якими можна ознайомитися у розділі  «Ліцензії. Правила страхування» за посиланням Правила страхування (добровільні види) та Правила страхування (обов’язкові види)

Конкретні умови страхування (предмет договору, перелік страхових випадків, строк дії, страхова сума, страховий тариф, страховий платіж, права і обов’язки сторін, строки та порядок виплати страхового відшкодування тощо)визначаються у договорі страхування при його укладенні, який складається відповідно до Правил страхування за добровільними видами страхування.

Для здійснення обов’язкового страхування Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом, встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків. Ці умови договорів страхування використовуються ПРАТ СК «АРМА» при укладанні договорів обов’язкового страхування.

Договір страхування можна укласти звернувшись до офісу ПРАТ СК «АРМА».

2) вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги.

Ціна/тарифи на фінансові послуги ПРАТ СК «АРМА» розраховуються відповідно до методології актуарних розрахунків в страхуванні, що являє собою сукупність прийомів дослідження порядку визначення страхових тарифів та страхових платежів в залежності від виду страхування, умов договору страхування та періоду страхування.

Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

Страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.

Базові тарифи зазначаються для кожного виду добровільного страхування у  Правилах страхування Правила страхування (добровільні види)

Максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків щодо обов’язкових видів страхування затверджує Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом.

3) інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

ПРАТ СК «АРМА» приймає  пропозиції про поліпшення діяльності, заяви та скарги на недоліки у роботі та/або на дії працівників  та ніші звернення громадян  за адресою : 03115,  м. Київ, вул. Хмельницька 10, офіс Б8-3, за телефоном: +38(044)2307020, та на корпоративну поштову скриньку [email protected]arma-ic.com.

ПРАТ СК «АРМА» забезпечує громадянам можливість впливу на поліпшення роботи компанії,  відстоювання своїх прав і законних інтересів, відновлення їх у разі порушення. 

У порядку та на умовах, встановлених  Законом України «Про звернення громадян» ПРАТ СК «АРМА»  розглядає та вирішує усі спірні питання.

Відомості про фінансові показники діяльності ПРАТ СК «АРМА» та економічний стан оприлюднені на веб-сторінці у розділі «Звітність». Ознайомитися з фінансовими показниками  можна за посиланням  Звітність

 Члени правління ПРАТ СК «АРМА» акціями не володіють. З персональним складом Правління  можна ознайомитися у розділі «Органи управління» за посиланням  Органи управління  

З переліком осіб, кількість акцій яких  у статутному капіталі ПРАТ СК «АРМА» перевищує 5 відсотків, можна ознайомитися у розділі «Органи управління» за  посиланням Органи управління

Акціонерами ПРАТ СК «АРМА» є фізичні особи – резиденти України.