Про компанiю
Органи управління
Вищий орган управління ПРАТ СК «АРМА» - Загальні збори акціонерів.

Відомості про власників істотної участі та осіб,
які здійснюють контроль за ПРАТ СК «АРМА»:
Ланге Дмитро Вікторович, якому належить 24,368538 % статутного капіталу.
Місце проживання: Україна, м. Київ.

Склад Наглядової ради ПРАТ СК «АРМА»:
Ланге Дмитро Вікторович – Голова Наглядової ради.
Кравченко Юлія Богданівна - Член Наглядової ради.
Литвина Анна Володимирівна - Член Наглядової ради.
Члени Наглядової ради частками у статутному капіталі Товариства володіють.

Виконавчий орган ПРАТ СК «АРМА» - Правління
Голова Правління Фетісова Людмила Василівна.
Частка у статутному капіталі Товариства 9,4375%

Ревізор Король Олена Віталіївна
Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє
Звітність
Проміжна інформація емітента за 3 квартал 2021 р. (ЕЦП)
Проміжна інформація емітента за 3 кв. 21 р. (в машиночитальному форматі) (ЕЦП)
Річна інформація емітента за 2020 р.
Звіт-незалежного-аудитора-за-2020-рік
Фінансова звітність ПРАТ СК “АРМА” за 2020р.
Річна інформація емітента за 2019р.
Завантажити Річну інформацію емітента за 2019р.
Аудиторський висновок за 2019р.
Фінансова звітність ПРАТ СК “АРМА” за 2019р.
Річна інформація емітента за 2018р.
Завантажити Річну звітність емітента за 2019 р.
Аудиторський висновок за 2018р.
Фінансова звітність ПРАТ СК “АРМА” за 2018р.
Річна інформація емітента за 2017р.
Аудиторський висновок за 2017р.
Фінансова звітність ПРАТ СК “АРМА” за 2017р.
Архів звітності емітента з 2011 р.
Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АРМА”
Правила страхування (добровільні види)
Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
Правила добровільного страхування фінансових ризиків №18
Зміни №1 до Правил добровільного страхування фінансових ризиків №18
Добровільне страхування інвестицій
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачено пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування») №15
Зміни №1 до Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачено пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування») №15
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) №12
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування»)
Зміни №1 до Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування»)
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ №10
Зміни №1 до Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ №10
Правила добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) №9
Правила добровільного страхування залізничного транспорту
Зміни до Правил добровільного страхування залізничного транспорту
Зміни №2 до Правил добровільного страхування залізничного транспорту
Правила добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
Зміни до Правил добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
Зміни до Правил добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
Зміни №3 до Правил добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) №6
Правила добровільного страхування медичних витрат №21
Зміни №1 до Правил добровільного страхування медичних витрат №21
Правила добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби №4
РОЗМІРИ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
Зміни №1 до Правил добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби №4
Правила добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) №3
Зміни №1 до Правил добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) №3
Правила добровільного страхування від нещасних випадків №2
ТАБЛИЦЯ розмірів страхових виплат, пов’язаних із травматичними ушкодженнями та/або функціональними розладами здоров’я
Зміни №1 до Правил добровільного страхування від нещасних випадків №2
Ліцензії
Ліцензії (добровільні види)
Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

ліцензія серії АЕ № 198886 (видана рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування фінансових ризиків

ліцензія серії АЕ № 198891 (видана Нацкомфінпослуг 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування інвестицій

ліцензія серії АЕ № 198903(рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

ліцензія серії АЕ № 198890 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

ліцензія серії АЕ № 198896 (видана Нацкомфінпослуг 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]

ліцензія серії АЕ № 198892 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

ліцензія серії АЕ № 198897 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

ліцензія серії АЕ № 198901 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування залізничного транспорту

ліцензія серія АЕ № 198898 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.12.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

ліцензія серії АЕ № 198902 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

ліцензія серії АЕ № 198889 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування медичних витрат

ліцензія серія АЕ № 198881 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.12.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування здоров`я на випадок хвороби

ліцензія серія АЕ № 198894 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров`я)

ліцензія серії АЕ № 198887 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р, строк дії з 10.01.2008 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування від нещасних випадків

Ліцензія серії АЕ № 198884 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

Ліцензії (обов’язкові види)
Обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

рішення Нацкомфінпослуг №2506 від 13.10.2015 р., без видачі бланка ліцензії, строк дії з 13.10.2015 р. безстроковий, чинна ліцензія

Обов’язкове страхуванню цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

рішення Нацкомфінпослуг №2269 від 22.09.2015 р., без видачі бланка ліцензії, строк дії з 22.09.2015 р. – безстроковий, чинна ліцензія

Обов`язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власному чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

ліцензія серії АЕ № 198900 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 08.12.2005 р. – безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

ліцензія серії АЕ № 198882 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 02.08.2005 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

ліцензія серії АЕ № 198883 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

ліцензія серії АЕ № 198885 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 12.10.2006 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

ліцензія серії АЕ № 198888 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 15.12.2011 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове авіаційне страхування цивільної авіації

ліцензія серії АЕ № 198895 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.06.2006 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

ліцензія серії АЕ № 198893 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

ліцензія серії АЕ № 198899(рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 08.12.2005 р. безстроковий, чинна ліцензія)

КІС НБУ
КІС НБУ
СК АРМА Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
Структура власності

Керуючись постановою Правління Національного банку України від 20 квітня 2022 року № 77 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39" , ПРАТ СК «АРМА» тимчасово закриває доступ користувачів до інформації про структуру власності надавачів фінансових послуг. Доступ до вищезазначеної інформації буде поновлений протягом п’яти робочих днів із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Особлива інформація емітента
Додаткова інформація щодо позачергових дистанційних ЗЗА що скликаються Товариством на 29 вересня 2022 р (ЕЦП)

Бюлетень для голосування на позачергових ДЗЗА. Дата проведення зборів 29.09.2022.

Бюлетень для голосування на позачергових ДЗЗА. Дата проведення зборів 29.09.2022. (ЕЦП)

ПОВІДОМЛЕННЯ про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 вересня 2022 року

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (12.11.2021)
ЕЦП
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі (12.11.2021)
ЕЦП
Особлива інформація (Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції) емітента (11.10.2021)
ЕЦП
Особлива інформація (Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції) емітента в машиночитальному форматі (11.10.2021)
ЕЦП
Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента (08.10.2021)
ЕЦП
Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента в машиночитальному форматі (08.10.2021)
ЕЦП
Повідомлення-про-підсумки-голосування-на-ЗЗА-22-04-21
Повідомлення-про-підсумки-голосування-на-ЗЗА-22-04-21
Особлива-інформація-3-зміна-складу-посадових-осіб-станом-на-22.04.21-дата-розміщення-23.04.21
Особлива-інформація-3-зміна-складу-посадових-осіб-станом-на-22.04.21-дата-розміщення-23.04.21.docx.p7s
report
report.xml_.p7s
Особлива-інформація-2-попер.-надання-згоди-станом-на-22.04.21-дата-розміщення-23.04.21
Особлива-інформація-2-попер.-надання-згоди-станом-на-22.04.21-дата-розміщення-23.04.21.docx.p7s
report
report.xml_.p7s
Особлива інформація зміна веб-сайту станом на 21.04.2021 (дата розміщення 22.04.2021) (Особая-информация)
Особая-информация.docx.p7s
report
report.xml_.p7s
Додаткова інформація про ЗЗА, що скликаються на 22.04.2021 р. (дата розміщення 20.04.2021 р.)
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ ” АРМА”
(код за ЄДРПОУ: 21265671, місцезнаходження: 03115, місто Київ,
вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3) (далі – Товариство),
Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються Товариством на 22 квітня 2021 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”:
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 18.04.2021 року на 24 годину.
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 90 000 000 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:89 881 685 штук. Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу

ПОВІДОМЛЕННЯ ЗЗА ПРАТ СК АРМА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АРМА”
(код за ЄДРПОУ: 21265671, місцезнаходження: 03115, місто Київ,
вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3) (далі – Товариство),
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
22 квітня 2021 року о 10.00 годині за адресою:
03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3.
Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:
Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Благун Руслана Віталіївна, член лічильної комісії Бабич Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії Притула Наталія Василівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.
Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
Проект рішення: Обрати Головою зборів Сівкова Сергія Віталійовича, Секретарем зборів Сівкова Віталія Семеновича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.
Питання 3. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.
Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
Питання 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.
Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
Питання 7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2020рік.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2020 рік: покрити збиток у розмірі 3953 тис. грн. за рахунок доходів майбутніх періодів.
Питання 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступнихзначних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
· договорів купівлі-продажу робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.
Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізора. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідного договору.
Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Король Олени Віталіївни та обрати її на посаду Ревізора на новий термін. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, винагороду Ревізорові не сплачувати, уповноважити Голову Правління на підписання відповідного договору з Ревізором.
Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 18.04.2021 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 11.00 до 13.00 год. за адресою: 03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова Правління Фетісова Людмила Василівна.
До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
Телефон для довідок: (044) 230-70-20.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні Збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.arma-ic.com.
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 90 000 000 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 89 881 685 штук.
Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показникаПеріод
Звітний, 2020 р.Попередній, 2019 р.
Усього активів119 700122 977
Основні засоби (за залишковою вартістю)37 63538 714
Запаси1264
Сумарна дебіторська заборгованість70 92914 295
Гроші та їх еквіваленти6 4997 003
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-7 971-4 019
Власний капітал105 797110 940
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал90 00090 000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення7 64010 066
Поточні зобов’язання і забезпечення6 2631 971
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)-3 953-1 446
Середньорічна кількість акцій (шт.)90 000 00090 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)-0.0439-0.01607

Наглядова рада ПРАТ СК “АРМА”

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента
Завантажити особливу інформацію (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента
Особлива-інформація-відомості-про-прийняття-рішення-про-попереднє-надання-згоди-на-вчинення-значних-правочинів-емітента
Завантажити-особливу-інформацію-відомості-про-прийняття-рішення-про-попереднє-надання-згоди-на-вчинення-значних-правочинівемітента
Особлива-інформація-відомості-про-зміну-складу-посадових-осіб-емітента-емітента
Завантажити-особливу-інформацію-відомості-про-зміну-складу-посадових-осіб-емітента-емітента
Додаткова-інформація-щодо-загальних-зборів-акціонерів-що-скликаються-Товариством-на-10-квітня-2020-року
Завантажити-додаткову-інформацію-щодо-загальних-зборів-акціонерів-що-скликаються-Товариством-на-10-квітня-2020-року
Споживачам
Інформація для СПОЖИВАЧІВ

На виконання вимог ч.2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

ІНФОРМАЦІЯ СПОЖИВАЧАМ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ПРАТ СК «АРМА» за цим посиланням.

На виконання вимог ч. 1 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ПРАТ СК «АРМА» розкриває таку інформацію:

1) перелік послуг, що надаються ПРАТ СК «АРМА», порядок та умови їх надання.

ПРАТ СК”АРМА” надає послуги зі страхування та перестрахування виключно за видами страхування, на які отримані ліцензії. Виключний перелік видів страхування та ліцензій зазначені за цим посиланням.

Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог Закону України «Про страхування». За кожним видом добровільного страхування затверджені окремі правила. Конкретні умови страхування визначаються у договорі страхування при його укладенні.

Для здійснення обов’язкового страхування Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом, встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків.

Ці умови договорів страхування використовуються ПРАТ СК ”АРМА” при укладанні договорів обов’язкового страхування.

Договір страхування можна укласти звернувшись до офісу ПРАТ СК ”АРМА” за адресою:

03115, м. Київ, вул. Хмельницька, буд. 10, офіс Б8-3.

2) вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги.

Ціна/тарифи на фінансові послуги ПРАТ СК ”АРМА” розраховуються відповідно до методології актуарних розрахунків в страхуванні, що являє собою сукупність прийомів дослідження порядку визначення страхових тарифів та страхових платежів в залежності від виду страхування, умов договору страхування та періоду страхування.

Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

Страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.

Базові тарифи зазначаються для кожного виду добровільного страхування у правилах страхування (посилання).

Максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків щодо обов’язкових видів страхування затверджує Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом.

3) інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

ПРАТ СК ”АРМА” приймає пропозиції про поліпшення діяльності, заяви та скарги на недоліки у роботі та/або на дії працівників за адресою: 03115, м. Київ, вул. Хмельницька, буд. 10, офіс Б8-3, за телефоном: +38(044)230-70-20, на корпоративну поштову скриньку office@arma-ic.com.

ПРАТ СК ”АРМА” забезпечує громадянам можливість впливу на поліпшення роботи компанії, відстоювання своїх прав і законних інтересів, відновлення їх у разі порушення. У порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про звернення громадян» ПРАТ СК ”АРМА” розглядає та вирішує спірні питання.

Скарги споживачів ринків фінансових послуг можна також направляти до Національного банку України на електронну скриньку nbu@bank.gov.ua.

Документи у паперовій формі:

 засобами поштового зв’язку на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;

 через шафу для приймання документів, що установлена за адресою:

м. Київ, вул. Інститутська, 11-б.

Відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню знаходяться за посиланням.

Перелік керівників фінансової установи знаходиться за посиланням.

Відокремлені підрозділи – відсутні.

У членів виконавчого органу ПРАТ СК ”АРМА” є у власності акцій ПРАТ СК ”АРМА”. Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі ПРАТ СК ”АРМА” або належна їм кількість акцій перевищують 5 відсотків, знаходиться за посиланням.