Наземний транспорт (КАСКО)

Для отримання страхового відшкодування Страхувальник (його правонаступник або представник) зобов’язані надати Страховику наступні документи:

а) заява/ повідомлення про настання страхової події за формою, встановленою Страховиком;

б) заява на виплату страхового відшкодування за формою, встановленою Страховиком;

в) паспорт; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру; 

г) свідоцтво про реєстрацію ТЗ; 

ґ) посвідчення водія; 

д) документ, що підтверджує факт законного керування ТЗ; 

е) акт товарознавчого дослідження (якщо дослідження здійснювалось за рахунок Страхувальника);

є) документи компетентних органів (органів внутрішніх справ, метеорологічної служби, слідчих або інших компетентних органів) про обставини страхової події, зокрема:

– довідка органів внутрішніх справ або інший документ, встановленої форми, щодо ДТП;

– документ про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). У разі не встановлення винної особи – документ про зупинення досудового слідства;

– документ із органів пожежної охорони,  гідрометеоцентру, рятувальної чи сейсмологічної служб про стихійне лихо тощо; акт огляду місця пригоди;

ж) документи, на підставі яких визначається розмір збитків та/або документи, що підтверджують витрати на ремонт або відновлення ТЗ згідно з іншими умовами цього Договору (експертиза, рахунок, акт виконаних робіт, наряд-замовлення на проведення ремонтних робіт, документ, що підтверджує витрати Страхувальника по проведенню ремонту ТЗ у разі самостійної оплати проведеного ремонту, а саме: прибутковий касовий ордер або фіскальний касовий чек тощо);

з) інші документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків в залежності від страхової події: рішення, постанови, вироки, ухвали суду; документи правоохоронних, фінансових, податкових, банківських органів, місцевих органів влади; висновки експертів та спеціалізованих фірм, що діють на підставі ліцензій (юридичні, аудиторські, консультаційні) тощо;

і) довіреність, у випадку звернення представника Страхувальника; 

к) документи, що підтверджують правонаступництво особи, яка звернулася за виплатою, якщо виплата здійснюється правонаступнику.

Подорожуючі

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання
виплати страхового відшкодування:

1. письмова заява на страхову виплату; 

2.  при отриманні медичних послуг – довідка з медичного закладу з приводу амбулаторно чи стаціонарного лікування Застрахованої особи із зазначенням діагнозу, дат(-и) отримання медичних послуг та їх переліку, висновків лікарів, рецептів з призначеними ліками, оформлені відповідно до законодавства країни перебування; 

3. оригінали деталізованих розрахунків щодо отриманих послуг, квитанції, чеки, рецепти з назвами медикаментів та їх  вартістю (якщо медикаменти окремо оплачувались Застрахованою особою); 

4. інші документи, які підтверджують понесені витрати; 

5. копія закордонного паспорту Застрахованої особи – перша сторінка та сторінка з відміткою митниці про перетин кордону; 

6. копія паспорту громадянина України та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, яка отримує страхову виплату; 

7. свідоцтво (копія) про смерть, у разі смерті Застрахованої особи. 

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Нещасний випадок

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання
виплати страхового відшкодування:

1. Заява про страховий випадок.
2. Договір страхування.
3. Висновок лікувального закладу.
4. Лікарняний листок (листок непрацездатності).
5. Висновок МСЕК про встановлення групи інвалідності.
6. Акт про нещасний випадок форми № Н-1 (при нещасних випадках на виробництві).
7. Матеріали слідчих або судових органів – при необхідності.
8. Довідка з місця роботи Застрахованої особи, що вона є працівником підприємства-Страхувальника.
9. Паспорт Застрахованої особи.
10. Інші документи, на вимогу Страховика, які мають значення для визнання події страховим випадком.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Медицина

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання
страхового відшкодування витрат на медичні послуги:

1. Заяву на здійснення Страхової виплати із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку Застрахованої особи.
2. Копію документа, що ідентифікує Застраховану особу (паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України).
3. У випадку, коли Застрахованою особою є неповнолітня дитина, надається копія свідоцтва про народження Застрахованої особи та копія документа, що ідентифікує особу одного з батьків, опікуна чи піклувальника Застрахованої особи.
4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
5. Довідку лікаря із зазначенням дати звернення, повного діагнозу, переліку медичних послуг, призначених у зв’язку із даним захворюванням, завірену печаткою медичної установи.
6. Оригінал фінансового документу (фіскальний чек, квитанцію до прибуткового касового ордеру або банківська квитанція) про оплату вартості отриманих послуг.
Копії ліцензії та свідоцтва платника податку медичного чи іншого закладу, що надав послуги Застрахованій особі – окрім державних і відомчих закладів.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування витрат на лікарські засоби та медичні матеріали:

1. Заяву на здійснення Страхової виплати із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку Застрахованої особи.
2. Копію документа, що ідентифікує Застраховану особу (паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України).
3. У випадку, коли Застрахованою особою є неповнолітня дитина, надається копія свідоцтва про народження Застрахованої особи та копія документа, що ідентифікує особу одного з батьків, опікуна чи піклувальника Застрахованої особи.
4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
5. Довідку лікаря із зазначенням дати звернення, повного діагнозу, переліку лікарських засобів та/або медичних матеріалів, призначених у зв’язку із даним захворюванням, завірену печаткою медичної установи.
6. Оригінал фінансового документу з вказаним переліком лікарських засобів (фіскальний чек, квитанцію до прибуткового касового ордеру або банківська квитанція, товарний чек) про оплату вартості лікарських засобів та/або медичних матеріалів, датованого не пізніше 3 діб з дати настання страхового випадку.
7. Якщо лікарські засоби та/або медичні матеріали було придбано для лікування Застрахованої особи в стаціонарному медичному закладі, додатково надається виписка з медичної карти стаціонарного хворого з переліком призначених лікарських засобів та/або медичних матеріалів, необхідних для проведення курсу лікування.
Копії ліцензії та свідоцтва платника податку медичного чи іншого закладу, що надав послуги Застрахованій особі – окрім державних і відомчих закладів.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування витрат на оздоровчі послуги:

1. Заяву на здійснення Страхової виплати із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку Застрахованої особи.
2. Копію документа, що ідентифікує Застраховану особу (паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України).
3. У випадку, коли Застрахованою особою є неповнолітня дитина, надається копія свідоцтва про народження Застрахованої особи та копія документа, що ідентифікує особу одного з батьків, опікуна чи піклувальника Застрахованої особи.
4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
5. Оригінал фінансового документу (фіскальний чек, квитанцію до прибуткового касового ордеру або банківську квитанцію) про оплату вартості отриманих послуг.
6. Документ, що містить перелік отриманих послуг (акт виконаних робіт, товарний чек тощо).
Копії ліцензії та свідоцтва платника податку медичного чи іншого закладу, що надав послуги Застрахованій особі – окрім державних і відомчих закладів.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Майно

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання
страхового відшкодування:

1. Заява про страховий випадок.
2. Оригінал (копія) Договору страхування.
3. Довідку від компетентних органів:
– на випадок пожежі – довідку від пожежної охорони.
– на випадок стихійного лиха – довідку від гідрометеоролігчної служби, підрозділу МНС.
– на випадок протиправних дій третіх осіб – довідку від МВС про порушення або відмови в порушенні кримінальної справи, призупинення кримінальної справи, з докладним описом зниклого або пошкодженого майна.
– на випадок водяної аварії – акт про залиття від ЖЕКа або органу, який уповноважений складати відповідний акт).
4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду (фізичної особи).
5. Документи що підтверджують розмір заподіяного збитку.
6. Страховик має право вимагати від Страхувальника інші документи, які дають змогу встановити обставини настання страхового випадку та розмір збитків (висновки державної комісії тощо).

Сторонами у Договорі страхування може бути передбачений інший перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Відповідальність

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання
страхового відшкодування:

1. Заява Страхувальника про настання страхового випадку.
2. Висновок про страховий випадок, який містить причини і наслідки страхового випадку.
3. Рішення суду або інший документ, який містить розміри сум, які підлягають відшкодуванню в зв’язку з настанням страхового випадку, який включається в обсяг відповідальності Страховика за Договором страхування, документи компетентних органів.
4. Документи, які підтверджують здійснені Страхувальником виплати.
5. Документи, які підтверджують понесені Страхувальником збитки.
6. Інші документи за вимогою Страховика.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Вантажі

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання
страхового відшкодування:

1. Письмове пояснення про пригоду з вказівкою дати і часу виникнення (виявлення) пригоди, місця пригоди, причини пригоди з докладним описом її настання, докладного опису пошкоджень, їх ступеню і об’єму.
2. Довідку з гідрометеорологічної служби про стихійне лихо (при необхідності).
3. Довідку від пожежної служби (при необхідності).
4. Довідку з ДАІ при дорожньо-транспортній події.
5. Документ, який підтверджує аварію чи катастрофу на залізничному чи повітряному транспорті ( при залізничному чи авіаційному перевезенні).
6. Акт про Морський протест, виписку із судового журналу (при морському перевезенні);
7. Довідку правоохоронних органів, яка підтверджує факт звернення в ці органи у випадку викрадення вантажу або інших пригод кримінального характеру під час періоду дії Договору страхування або рішення про порушення/припинення кримінальної справи.
8. Достовірні свідчення про час виходу транспортного засобу з пункту відправлення, а також про неприбуття його до місця призначення в строк, встановлений для визнання транспортного засобу зниклим безвісти (в випадку пропажі судна чи іншого транспортного засобу з вантажем безвісти *).
9. Аварійний сертифікат, який складається представниками Страховика, Страхувальника та перевізника.
10. Інші документи, які вказані в Договорі страхування.

У разі необхідності Страховик може робити запити про відомості, пов’язані із страховим випадком, у тому числі і про дані, що є комерційною таємницею, до правоохоронних органів, банків, та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також може самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку. Страховик несе відповідальність за розголошення одержаних відомостей, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

** Судно вважається зниклим безвісти, коли про нього не надійшло ніяких відомостей протягом трьох місяців, а якщо одержання відомостей могло бути затримано внаслідок воєнних дій – протягом шести місяців.
Вантаж, який перевозиться наземним транспортом, вважається втраченим, якщо він не був доставлений протягом тридцяти днів по закінченню запланованого терміну прибуття в пункт призначення, а при прямому змішаному сполученні (комбінованій перевозці) – по закінченню чотирьох місяців з дня прийняття вантажу до перевезення.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Програма контролю якості

З метою підвищення якості обслуговування в нашій компанії працює ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ в області медичного страхування. Всі Клієнти які застраховані за програмами медичного страхування можуть повідомити свої пропозиції і побажання відносно сервісного обслуговування за телефоном: +380 44 230-70-20.

Навчання співробітників

Наші головні конкурентні переваги – це кваліфіковані і компетентні лікарі-координатори. Від рівня підготовки співробітника залежить успіх нашого бізнесу, а організація якісного сервісу – це завдання номер один. Саме тому Страхова компанія «АРМА» акцентує увагу саме на навчанні наших лікарів, для яких розроблені спеціальні Програми навчання залежно від рівня підготовленості кожного лікаря, – це лекції або семінарські заняття, направлені на вивчення регламентів роботи, телефонного бізнес-етикету, підвищення професійного рівня лікаря, тренінги з формування певних навиків, домашні завдання і ін.

Регіональне медичне обслуговування

Асистанський центр ПРАТ СК “АРМА” здійснює організацію медичної допомоги за програмами медичного страхування не лише для Клієнтів, що знаходяться в м. Києві, але і для співробітників компаній, що проживають по всій Україні.
Завдяки регіональному відділу компанії, укладені договори з медичними установами і працюють представники більш ніж в 40 містах України.

Пропонуючи страхові і медичні послуги своїм Клієнтам в регіонах, фахівці страхової компанії і лікарі-координатори Асистанського центру орієнтовані на пропозицію єдиного рівня страхових і медичних послуг для Клієнтів по всій Україні. З цією метою проводяться обов’язкові зустрічі-семінари всіх регіональних представників з підведенням підсумків роботи і розвитком єдиних підходів в обслуговуванні Застрахованих осіб.

Асистанський центр СК “АРМА”

Організація медичної допомоги
З метою забезпечення високого рівня обслуговування клієнтів в компанії створена власна спеціалізована структура – АСИСТАНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАТ СК “АРМА”:
• Цілодобова організація медичної допомоги по всій території України
• Обслуговування ОКРЕМИМ лікарем-координатором Асистанського центру
• Обслуговування через страхові кабінети ПРАТ СК “АРМА”
• Обслуговування і супровід на базі клінік довіреними лікарями (повноважними представниками) СК “АРМА”
• Медичний супровід лікарем-координатором і лікарем-експертом впродовж всього періоду лікування

Особливості роботи Асистанського центру ПРАТ СК “АРМА”
Основою роботи нашого Асистанського центру є політика клієнторієнтації. Всі зусилля лікарів-координаторів сьогодні направлені на індивідуальний підхід до кожного Клієнта, на уважне відношення до нього і постійний моніторинг інтересів і потреб Застрахованих осіб.
• Рівномірний розподіл навантаження на одного лікарку-координатора (до 500 чоловік), закріпленого за Компанією-клієнтом, дозволяє приділяти досить уваги кожному Застрахованому
• Моніторинг і контроль якості послуг, що надаються (у компанії діє Програма контролю якості)
• Спеціальне устаткування для зв’язку з Асистансом (виділені лінії, багатоканальний зв’язок, що записує пристрій і ін.) і спеціально розроблене програмне забезпечення
• Регіональне обслуговування забезпечує спеціалізований відділ по обслуговуванню в регіонах
• Постійний моніторинг і розширення медичної бази України
• Моніторинг і контроль якості отриманих послуг “зворотний дзвінок” Застрахованому після відвідин клініки, відвідини Застрахованого в стаціонарі лікарем-координатором
• Індивідуальний підхід і гнучкість при обслуговуванні кожного застрахованого (компромісні виплати, оплата альтернативних консультацій і ін.)
• Робота з командою професіоналів в області медичного страхування

Висока задоволеність Клієнтів забезпечується спеціально розробленими Програмами навчання лікарів-координаторів і “Стандартами роботи лікарів Асистанського центру страхової компанії “АРМА”.

Які програми медичного страхування можливі?

Вашій увазі запропонований цілий спектр програм медичного страхування, що включає як окремі, так і комплексні види медичного страхування для дорослих і дітей.

Основні Програми:
• Поліклінічне обслуговування
• Оплата медикаментів при амбулаторному і стаціонарному лікуванні
• Стоматологічне лікування (планове і екстрене)
• Планова і екстрена стаціонарна допомога
• Невідкладна допомога

Додаткові Програми:
• ведення вагітності і пологів
• вакцинація від грипу
• забезпечення внутріфірмовою аптечкою
• оплата гомеопатичних препаратів
• покриття по діагностиці і лікуванню цукрового діабету
• діагностика і лікування туберкульозу
• забезпечення вітамінами
• планове протезування зубів
• санаторно-курортне лікування
• корекція зору
• оплата занять в басейні і тренажерному залі
• профілактика «комп’ютерного синдрому»
• спеціальні програми по покриттю важких захворювань
• діагностика і лікування онкологічних захворювань
• профілактичний огляд
• і ін.

Особливості програм медичного страхування страхової компанії “АРМА”
Програми медичного страхування ПРАТ СК “АРМА” розроблені з врахуванням сьогоднішніх вимог, що пред’являються ринком медичного страхування України.
• Можлива доставка листка тимчасової непрацездатності (лікарняний листок)
• Оплачується забір матеріалу вдома для лабораторного дослідження
• Виклик лікаря додому – терапевта і при необхідності вузькопрофільних фахівців
• Оплата обслуговування в клініках, що не входять в Програму Застрахованого
• Оплата діагностики захворювань/станів, які входять в список виключень
• Цілодобова доставка медикаментів (у м. Києві і в регіонах з наявністю такої послуги)
• Оплата низки профілактичних заходів, направлених на профілактику захворювань

Для не застрахованих членів сімей співробітників діє «Програма підтримки Клієнтів» – безкоштовні консультаційні послуги і допомога Асистанського центру в організації медичної допомоги.
Важливою особливістю страхування в ПРАТ СК “АРМА” є розробка індивідуальної страхової програми для кожного Клієнта виходячи з потреб відносно об’єму оплачуваних послуг, необхідних лікувальних установ, бюджету компанії на медичне страхування і ін.

При розробці індивідуальної страхової програми враховується специфіка медичної бази і система медичного обслуговування в різних регіонах України, особливості у фінансуванні соціальної сфери на різних підприємствах. Для промислових підприємств можливе включення їх медсанчастини в схему обслуговування як базова лікувальна установа.

Використання зарубіжного досвіду в системі медичного страхування при розробці Програми медичного страхування, дозволяють Клієнтам не лише контролювати за допомогою ринкових механізмів якість медичних послуг, але і економити до 30 % свого страхового бюджету.

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]
Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Добровільне страхування залізничного транспорту
Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
Добровільне страхування здоров`я на випадок хвороби
Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров`я)
Добровільне страхування від нещасних випадків
Обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

рішення Нацкомфінпослуг №2506 від 13.10.2015 р., без видачі бланка ліцензії, строк дії з 13.10.2015 р. безстроковий, чинна ліцензія

Обов’язкове страхуванню цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

рішення Нацкомфінпослуг №2269 від 22.09.2015 р., без видачі бланка ліцензії, строк дії з 22.09.2015 р. – безстроковий, чинна ліцензія

Обов`язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власному чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

ліцензія серії АЕ № 198900 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 08.12.2005 р. – безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

ліцензія серії АЕ № 198882 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 02.08.2005 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

ліцензія серії АЕ № 198885 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 12.10.2006 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

ліцензія серії АЕ № 198888 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 15.12.2011 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

ліцензія серії АЕ № 198893 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

ліцензія серії АЕ № 198899(рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 08.12.2005 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

ліцензія серії АЕ № 198886 (видана рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

ліцензія серії АЕ № 198890 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

ліцензія серії АЕ № 198896 (видана Нацкомфінпослуг 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]

ліцензія серії АЕ № 198892 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р.  безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

ліцензія серії АЕ № 198902 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)