“У житті немає гарантій, існують одні ймовірності”
Т. Кленсі

Страхування від нещасних випадків не змінить того, що має статися, але дасть можливість почуватись впевнено і захищено.

Що пропонує ПРАТ СК «АРМА»?
Страхування на випадок тимчасової або постійної втрати працездатності, смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.
Ліцензія серії АЕ №198884

Що таке «нещасний випадок» за Договором страхування?
Це раптова, непередбачувана, короткочасна і незалежна від волі Застрахованої особи подія, що відбулась під час дії Договору страхування і призвела до розладу її здоров’я або загибелі (смерті).

Хто може виступати Страхувальником та Застрахованою особою?
Страхувальником може бути як юридична особа (у випадку страхування трудового колективу), так і окрема фізична особа у віці від 18 років. 
Застрахованими особами можуть бути фізичні особи від 1 до 70 років.

Що впливає на вартість Договору страхування?
1. Обрана програма страхування. 
2. Перелік ризиків.
3. Вік, професія Застрахованої особи.
4. Ліміти відповідальності (страхова сума).
5. Кількість Застрахованих осіб за одним Договором страхування.
6. Строк страхування.
7. Територія дії Договору страхування.
8. Наявність бонусів ПРАТ СК “АРМА”.

Як здійснюється страхова виплата?
Страхова виплата здійснюється Застрахованій особі або Вигодонабувачеві у розмірі певного відсотку від страхової суми, в залежності від ступеня тяжкості отриманої травми (страхування за «таблицею травм»), або у фіксованому розмірі: 
– 0,2 % – 0,5 % від страхової суми за кожен день непрацездатності Застрахованої особи;
– 50 % страхової суми – у випадку встановлення Застрахованій особі III групи інвалідності;
– 75 % страхової суми – у випадку встановлення Застрахованій особі I групи інвалідності;
– 100 % страхової суми – у випадку встановлення Застрахованій особі I групи інвалідності або смерті.

Хто може буди Вигодонабувачем?
При укладанні Договору страхування Страхувальник визначає особу Вигодонабувача. Ним може бути як фізична особа, так і юридична, наприклад, банківська установа. Протягом дії Договору страхування Страхувальник може змінювати особу Вигодонабувача, крім випадків, коли ним є банківська установа, але до настання страхового випадку. Також Вигодонабувачем, якщо він не зазначений у Договорі страхування, може бути спадкоємець Страхувальника (Застрахованої особи) за законом.

Важливо!
За законом страхові виплати по добровільному страхуванню від нещасних випадків здійснюються Страхувальнику (Застрахованій особі) або Вигодонабувачеві незалежно від суми, яку має отримати одержувач за державним соціальним страхуванням та соціальним забезпеченням, і суми, що має бути йому сплачена як відшкодування збитків.

ПРАТ СК “АРМА” бажає Вам лише щасливих випадків!