“Карають не за помилки, а за їх наслідки”

Юрій Рибніков

Найбільш надійним та ефективним засобом захисту клієнтів ПРАТ СК «АРМА» від можливих витрат, пов’язаних з обов’язком відшкодувати заподіяну шкоду третім особам, є страхування відповідальності перед третіми особами. Цей вид страхування спрямований на захист майнових інтересів осіб, постраждалих внаслідок дій або бездіяльності Страхувальника, а також захищає  фінансовий стан самого Страхувальника, оскільки збитки, нанесені третім особам відшкодовуються Страховиком.

Ліцензія серії АЕ №198890

Що пропонує ПРАТ СК «АРМА»?
1. Страхування цивільно-правової відповідальності, пов’язаної з заподіянням шкоди життю, здоров’ю, майну третіх осіб. За даною програмою може бути застрахована цивільно-правова відповідальність будь-якої юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.
2. Добровільне страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Ця програма страхування надає можливість збільшити ліміт зобов’язань Страховика, передбачений полісом обов’язкового страхування, та підвищити Ваш ступінь захисту під час перебування за кермом транспортного засобу. 
3. Страхування відповідальності роботодавця, пов’язаної з заподіянням шкоди життю, здоров’ю, майну осіб, які перебувають із Страхувальником у трудових відносинах. 
4. Страхування екологічної відповідальності, пов’язаної із заподіянням шкоди життю, здоров’ю, майну третіх осіб та навколишньому природному середовищу. 
5. Страхування відповідальності виробника продукції перед третіми особами за якість виробленої продукції. 
6. Страхування професійної відповідальності за якість та кінцевий результат наданих послуг та здійснених робіт, а саме:
      –  професійної відповідальності аудиторів;
      –  професійної відповідальності медичних працівників;
      –  професійної відповідальності адвокатів;
      –  професійної відповідальності будівельників;
      –  професійної відповідальності журналістів;
      –  професійної відповідальності митних брокерів;
      –  професійної відповідальності приватних нотаріусів;
      –  професійної відповідальності ріелторів;
      –  професійної відповідальності страхових посередників.

Як визначається страхова сума?
Страхова сума визначається за домовленістю сторін. У договорі страхування може бути обумовлений ліміт зобов’язань ПРАТ СК «АРМА» за кожним окремим страховим випадком або для кожної особи, яка постраждала.

Як визначається страховий тариф?
Страховий тариф залежить від обраної програми страхування і може складати від 0,25 % до 1,5 % від страхової суми.

Як сплачується страхове відшкодування?
Страхове відшкодування сплачується в межах ліміту зобов’язань ПРАТ СК «АРМА», виходячи з розміру збитків, заподіяних третім особам, з урахуванням франшизи та інших умов страхування.