Подорожуючі

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання
виплати страхового відшкодування:

1. письмова заява на страхову виплату; 

2.  при отриманні медичних послуг – довідка з медичного закладу з приводу амбулаторно чи стаціонарного лікування Застрахованої особи із зазначенням діагнозу, дат(-и) отримання медичних послуг та їх переліку, висновків лікарів, рецептів з призначеними ліками, оформлені відповідно до законодавства країни перебування; 

3. оригінали деталізованих розрахунків щодо отриманих послуг, квитанції, чеки, рецепти з назвами медикаментів та їх  вартістю (якщо медикаменти окремо оплачувались Застрахованою особою); 

4. інші документи, які підтверджують понесені витрати; 

5. копія закордонного паспорту Застрахованої особи – перша сторінка та сторінка з відміткою митниці про перетин кордону; 

6. копія паспорту громадянина України та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, яка отримує страхову виплату; 

7. свідоцтво (копія) про смерть, у разі смерті Застрахованої особи. 

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут