Особлива інформація 2 – прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів станом на 22.04.21 (дата розміщення 23.04.21)