Чинне законодавство України передбачає здійснення обов’язкових видів страхування, метою яких є соціальний захист майнових інтересів громадян, юридичних осіб, держави та гарантія відшкодування нанесеної шкоди.
Порядок і правила проведення обов’язкового страхування, на відміну від добровільного, встановлюються законом або затверджуються відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України.

Що пропонує ПРАТ СК «АРМА»?

1. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів:
– ЗАКОН УКРАЇНИ від 22 вересня 2005 року N 2902-IV.

2. Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів:
– Ліцензія серії АЕ №198882
– ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 1 червня 2002 р. N 733.

3. Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру:
– Ліцензія серії АЕ №198899
– ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 06 вересня 2017р. N 676.

4.Авіаційне страхування цивільної авіації:
– Ліцензія серії АЕ №198895
– ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 06 вересня 2017р. N 676.

5. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті:
– Ліцензія серії АЕ №198883
– ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 серпня 1996 р. N 959.

6. Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд):
– Ліцензія серії АЕ №198893
– ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 3 квітня 1995 р. N 232.

7. Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї:
– Ліцензія серії АЕ №198900
– ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 29 березня 2002 р. N 402.

8. Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту:
– Ліцензія серії АЕ №198885
– З А К О Н У К Р А Ї Н И Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3581-IV (3581-15) від 16.03.2006.

9. Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування: 
Ліцензія серії АЕ №198888
– ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 6 квітня 2011 р. N 358.

10. Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

-Рішення Нацкомфінпослуг від 22.09.2015 р.

11. Обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів 

-Розпорядження НАЦКОМФІНПОСЛУГ № 2506 від 13.10.2015 р.