Нещасний випадок

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання
виплати страхового відшкодування:

1. Заява про страховий випадок.
2. Договір страхування.
3. Висновок лікувального закладу.
4. Лікарняний листок (листок непрацездатності).
5. Висновок МСЕК про встановлення групи інвалідності.
6. Акт про нещасний випадок форми № Н-1 (при нещасних випадках на виробництві).
7. Матеріали слідчих або судових органів – при необхідності.
8. Довідка з місця роботи Застрахованої особи, що вона є працівником підприємства-Страхувальника.
9. Паспорт Застрахованої особи.
10. Інші документи, на вимогу Страховика, які мають значення для визнання події страховим випадком.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут