Наземний транспорт (КАСКО)

Для отримання страхового відшкодування Страхувальник (його правонаступник або представник) зобов’язані надати Страховику наступні документи:

а) заява/ повідомлення про настання страхової події за формою, встановленою Страховиком;

б) заява на виплату страхового відшкодування за формою, встановленою Страховиком;

в) паспорт; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру; 

г) свідоцтво про реєстрацію ТЗ; 

ґ) посвідчення водія; 

д) документ, що підтверджує факт законного керування ТЗ; 

е) акт товарознавчого дослідження (якщо дослідження здійснювалось за рахунок Страхувальника);

є) документи компетентних органів (органів внутрішніх справ, метеорологічної служби, слідчих або інших компетентних органів) про обставини страхової події, зокрема:

– довідка органів внутрішніх справ або інший документ, встановленої форми, щодо ДТП;

– документ про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). У разі не встановлення винної особи – документ про зупинення досудового слідства;

– документ із органів пожежної охорони,  гідрометеоцентру, рятувальної чи сейсмологічної служб про стихійне лихо тощо; акт огляду місця пригоди;

ж) документи, на підставі яких визначається розмір збитків та/або документи, що підтверджують витрати на ремонт або відновлення ТЗ згідно з іншими умовами цього Договору (експертиза, рахунок, акт виконаних робіт, наряд-замовлення на проведення ремонтних робіт, документ, що підтверджує витрати Страхувальника по проведенню ремонту ТЗ у разі самостійної оплати проведеного ремонту, а саме: прибутковий касовий ордер або фіскальний касовий чек тощо);

з) інші документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків в залежності від страхової події: рішення, постанови, вироки, ухвали суду; документи правоохоронних, фінансових, податкових, банківських органів, місцевих органів влади; висновки експертів та спеціалізованих фірм, що діють на підставі ліцензій (юридичні, аудиторські, консультаційні) тощо;

і) довіреність, у випадку звернення представника Страхувальника; 

к) документи, що підтверджують правонаступництво особи, яка звернулася за виплатою, якщо виплата здійснюється правонаступнику.