Додаткова інформація про ЗЗА, що скликаються на 22.04.2021 р. (дата розміщення 20.04.2021 р.)

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ ” АРМА”

(код за ЄДРПОУ: 21265671, місцезнаходження: 03115, місто Київ,

вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3) (далі – Товариство),

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються Товариством на 22 квітня 2021 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”:

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 18.04.2021 року на 24 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 90 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:89 881 685  штук. Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу