Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів (2).

26.04.2018

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 27.04.2018 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства ”: 

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 90 000 000 штук. 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 89 881 685 штук. 

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними. 

© 2010-2020 Страхова Компанія "АРМА"