Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 27.04.2018 року

26.03.2018

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 27.04.2018 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства ”:

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 90 000 000 штук. 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 89 881 685 штук. 

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними. 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, а також проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою, містяться в Повідомленні про проведенні загальних зборів, розміщеному на власному веб-сайті Товариства.

© 2010-2019 Страхова Компанія "АРМА"