Ліцензії

ПРАТ СК «АРМА» здійснює свою діяльність у добровільній та обов'язковій формах:

Добровільне страхування: 

1) добровільне страхування від нещасних випадків; ліцензія серії АЕ № 198884 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

2) добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров`я); ліцензія серії АЕ № 198887 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р, строк дії з 10.01.2008 р. безстроковий, чинна ліцензія); 

3) добровільне страхування здоров`я на випадок хвороби; ліцензія серія АЕ № 198894 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія);

4) добровільне страхування медичних витрат; ліцензія серії АЕ № 198881 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 01.06.2006 р. безстроковий, чинна ліцензія);

5) добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного); ліцензія серії АЕ № 198889 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

6) добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту); ліцензія серії АЕ № 198902 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

7) добровільне страхування залізничного транспорту; ліцензія серія АЕ № 198898 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.12.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія); 

8) добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); ліцензія серії АЕ № 198901 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія); 

9) добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; ліцензія серії АЕ № 198897 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

10) добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]; ліцензія серії АЕ № 198892 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р.  безстроковий, чинна ліцензія); 

11) добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); ліцензія серії АЕ № 198896 (видана Нацкомфінпослуг 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія);

12) добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]; ліцензія серії АЕ № 198890 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

13) добровільне страхування інвестицій; ліцензія серії АЕ № 198903 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

14) добровільне страхування фінансових ризиків; ліцензія серії АЕ № 198891 (видана Нацкомфінпослуг 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія); 

15) добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту); ліцензія серії АЕ № 198886 (видана рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія).

Обов’язкове страхування:

1) обов`язкове страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;ліцензія серії АЕ № 198899 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 08.12.2005 р. безстроковий, чинна ліцензія);

2) обов`язкове авіаційне страхування цивільної авіації; ліцензія серії АЕ № 198895 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.06.2006 р. безстроковий, чинна ліцензія); 

3) обов`язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд); ліцензія серії АЕ № 198893 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія); 

4) обов`язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування; ліцензія серії АЕ № 198888 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 15.12.2011 р. безстроковий, чинна ліцензія); 

5) обов`язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту; ліцензія серії АЕ № 198885 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 12.10.2006 р. безстроковий, чинна ліцензія); 

6) обов`язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; ліцензія серії АЕ № 198883 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія);

7) обов`язкове страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів; ліцензія серії АЕ № 198882 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 02.08.2005 р. безстроковий, чинна ліцензія); 

8) обов`язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власному чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї; ліцензія серії АЕ № 198900 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 08.12.2005 р. – безстроковий, чинна ліцензія);

9) обов’язкове страхуванню цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса; (рішення Нацкомфінпослуг №2269 від 22.09.2015 р., рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., без видачі бланка ліцензії, строк дії з 22.09.2015 р. – безстроковий, чинна ліцензія);

10) обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів; (рішення Нацкомфінпослуг №2506 від 13.10.2015 р., без видачі бланка ліцензії, строк дії з 13.10.2015 р. безстроковий, чинна ліцензія).

© 2010-2942 Страхова Компанія "АРМА"