Нещасний випадок

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання
виплати страхового відшкодування:

1. Заява про страховий випадок.
2. Договір страхування.
3. Висновок лікувального закладу.
4. Лікарняний листок (листок непрацездатності).
5. Висновок МСЕК про встановлення групи інвалідності.
6. Акт про нещасний випадок форми № Н-1 (при нещасних випадках на виробництві).
7. Матеріали слідчих або судових органів - при необхідності.
8. Довідка з місця роботи Застрахованої особи, що вона є працівником підприємства-Страхувальника.
9. Паспорт Застрахованої особи.
10. Інші документи, на вимогу Страховика, які мають значення для визнання події страховим випадком.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Повідомлення про страховий випадок

Заява на сплату страхового відшкодування

© 2010-2020 Страхова Компанія "АРМА"